Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir izveidota 1992. gada 13. februārī ar Ministru Padomes 1992. gada 19. februāra lēmumu Nr. 54 kā Aizsardzības ministrijas akadēmija. Akadēmijas dibinātāja ir valsts Ministru kabineta personā. Nacionālā aizsardzības akadēmija darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu.

Aizsardzības akadēmija ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. Militārā dienesta jautājumos akadēmija ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā.

Aizsardzības akadēmijas pamatuzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu Latvijas valsts aizsardzībai, organizēt un veikt pētījumus valsts aizsardzības un drošības jomā, audzināt jauno militāro inteliģenci, virsniekus – Latvijas patriotus, garīgi un fiziski attīstītas personības ar augstu morāli, goda un pienākuma apziņu, līderus, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt savus padotos.

Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības pamatvirzieni ir:
1) virsnieku sagatavošana dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos;
2) pētījumi militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts aizsardzības pilnveidošanai un aizsardzības akadēmijas darbības nodrošināšanai;
3) valsts aizsardzības sistēmas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšana;
4) mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu un zinātnisko darbu sagatavošana un izdošana.
Uzņemšana studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

Studijas – http://www.naa.mil.lv/Studijas.aspx
Kadetu dzīve – http://www.naa.mil.lv/Kadetu_dzive.aspx

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas kontaktinformācija

Adrese: Ezermalas iela 8 Rīga, LV-1014
E-pasts: naa@mil.lv
Tālr.: +371 67076872
Fakss: +371 67076888
Mājas lapa: www.naa.mil.lv

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM:
NBS Rekrutēšanas un atlases centrs
Rīga, Krustabaznīcas iela 9
Tālr: 67137137
Fakss: 67809111
e-pasts: rekrutesana@mil.lv
http://www.mil.lv/lv/Vienibas/ Macibu_vadibas_pavelnieciba/RAC.aspx

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sociālajos tīklos

youtubeFaceBook draugiem twitter skype