1

Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums – Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada – Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu “Par Liepājas Universitātes Satversmi” un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk.

Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību.

Kontakti

Liepājas universitātes adrese:
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr: 63423568
Fakss: 63424223
E-pasts: liepu@liepu.lv
Web: www.liepu.lv