20141001_jurasskola_001

Ar 2003./2004. mācību gadu sākās jaunais attīstības periods, kad koledža sāka pāriet uz apmācību pēc 1. pakāpes augstākās jūrniecības izglītības programmas. Koledžā ir izveidota struktūrvienība – jūrskola, kas ir organizatoriski nodalīta no koledžas. Jūrskola ir piereģistrēta 2003. g. 28. novembrī Reģistrācijas Nr. 3031002439. Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas darbību nosaka nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu un kuru apstiprinājusi koledžas padome 2003. gada 2. septembrī. Jūrskola īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas un dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pēc jūrskolas beigšanas absolventiem ir iespējas startēt koledžas studijas.

Kontakti

Liepājas Jūrniecības koledžas adrese:
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr: 63424880
E-pasts: kanceleja@ljk.lv
Web: www.ljk.lv