RVT

RVT realizē profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

RVT ir daudzpusīgākais profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā. Tehnikumā šobrīd tiek īstenotas 39 akreditētas profesionālās izglītības programmas. 14 atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. Tehnikumā mācās vairāk nekā 2000 audzēkņu.

RVT nodrošina valsti ar augsti kvalificētiem speciālistiem, saglabā sabiedrībā dominējošās kultūras vērtības un darba tikumu, panākot, ka tehnikums audzēkņiem ir ne tikai zināšanu sniedzējs, bet arī garīgu un morālu vērtību veidotājs.

RVT tiek īstenots mērķtiecīgs darbs, lai izglītojamie gūtu ne tikai zināšanas un prasmes, bet radītu iespējas viņiem veidoties par patstāvīgu, atbildīgu, garīgi bagātu, radošu personību, mūsdienu sabiedrības pilsoni, sniegtu atbalstu viņu garīgai un fiziskai attīstībai.

RVT rosina jauniešus aktīvai un radošai darbībai skolas/pilsētas/valsts sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā, nodrošinot audzēkņiem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

Par RVT pirmsākumu uzskatāms 1918.gada 21.oktobris, kad ar būvinženieru grupas iniciatīvu Rīga atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu, bet jau 1919.gada 24.augustā Latvijas valdība tehnikumam nodeva bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tehnikums atrodas arī šobrīd. Latvijas valdība 1919.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu šeit atvērt tehnisko vidusskolu.

Kontaktinformācija

Adrese: Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010
E-pasts: kanceleja@rvt.lv
Tālr.: +371 67324146
Mājas lapa: www.rvt.lv


Rīgas Valsts tehnikums sociālajos tīklos

youtubeFaceBook draugiem twitter skype

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” turpina izglītojamo papildus uzņemšanu 2017./ 2018. mācību gadam

Dokumentus var iesniegt līdz 2017. gada 30. augustam. Rīgā, K. Valdemāra ielā lc, Mācību nodaļā, 229.kab. no plkst. 9.00 līdz 16.00 (darba dienās).

Papildus uzņemšana notiek sekojošās profesijās Rīgā pēc 9. klases:

 • Materiālu ķīmijas tehniķis
 • Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis
 • Ofseta iespiedējs
 • Poligrāfijas ražošanas tehniķis
 • Iespieddarbu noformējuma speciālists
 • Mašīnbūves tehniķis
 • Elektrotehniķis
 • Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis
 • Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis
 • Lokomotīvju saimniecības tehniķis
 • Grāmatvedis (tikai pēc 12. klases)
 • Komercpakalpojumu darbinieks (tikai pēc 12. klases)
 • Lietvedis (pēc pamatizglītības iegūšanas no 17 gadu vecuma Jauniešu garantijas ietvaros)

Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā

 • Apdares darbu tehniķis
 • Būvizstrādājumu galdnieks
 • Automehāniķis
 • Klientu apkalpošanas speciālists
 • Lauku tūrisma speciālists

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā

 • Auto virsbūvju remontatslēdznieks
 • Tērpu stila speciālists
 • Mēbeļu galdnieks

Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā

 • Komercpakalpojumu darbinieks
 • Apdares darbu tehniķis
 • Klientu apkalpošanas speciālists
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists