Jaunais porofsionālsi 2.diena 218

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir augstākās izglītības mācību iestāde, kurā studenti studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības četrās studiju programmās:

  • Biotehnoloģija;
  • Vides aizsardzības tehnoloģija;
  • Pārtikas produktu kvalitātes kontrole;
  • Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija.

Studiju ilgums 2 – 2,5 gadi.

IR VALSTS FINANSĒTAS BUDŽETA VIETAS!

Koledžā ir struktūrvienība – profesionālā vidusskola, kas personām pēc pamatizglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt profesionālo vidēju izglītību un trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni šādās profesionālās vidējās izglītības programmās:

  • Biotehnoloģija (kvalifikācija – biotehnologa palīgs);
  • Vides aizsardzība (vides tehniķis);
  • Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija (analītiskās ķīmijas tehniķis);
  • Inženiermehānika (ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis).

Mācību ilgums 4 gadi. Koledžā ir vairākas tālākizglītības programmas, kurās pēc darba devēju pasūtījuma tiek apmācīti speciālisti – ķīmisko procesu tehniķis vai analītīskās ķīmijas tehniķis. Koledžā kopā studē ap 400 izglītojamie.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus ar trešo un ceturto profesionālo kvalifikācijas līmeni ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarē.

Koledža aktīvi sadarbojas ar radniecīgām izglītības iestādēm Vācijā, Zviedrijā un Itālijā un aktīvi piedalās ERASMUS+ projektos.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai ir izveidojusies cieša un stabila sadarbība ar nozaru uzņēmumiem. Sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju tiek nodrošinātas prakses vietas atbilstoši studiju un izglītības programmām ar šādiem uzņēmumiem: AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, AS „BAO”, SIA „Bauskas Ūdenssaimniecība”, AS „Severstallat”, AS „Aldaris”, AS „Laima”, AS „Latvijas Balzams”, SIA „JLM grupa”, u.c. uzņēmumiem visā Latvijā.

Kontaktinformācija

Adrese: Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114
E-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv
Tālr.: +371 67962141
Mājas lapa: www.omtk.lv
Informācijas platforma www.kimiko.lv


Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža sociālajos tīklos

youtubeFaceBook draugiem twitter skype

Kā pie mums nokļūt no Rīgas

1.līmeņa profesionāli augstākās studiju programmas – http://www.omtk.lv/lv/koledza/studiju-programmas

Profesionālās vidējās izglītības programmas – http://www.omtk.lv/lv/vidusskola/macibu-programmas