foto BSA1

 

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA dibināta 1992. gadā un ir lielākā nevalstiskā augstskola Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā. BSA studē studenti no 30 pasaules valstīm. Visas studiju programmas ir akreditētas Latvijas Republikas IZM. BSA ir 22 datorklases, 17 lasītavas, unikāla teletiltu sistēma “Media-tilts”. Augstskolā pamatdarbā strādā 180 pasniedzēji, no kuriem 80 ir zinātņu doktori un profesori. BSA var studēt ne tikai Rīgā, bet arī 7 filiālēs, kuras atrodas Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Smiltenē, Jelgavā. Studiju process BSA notiek latviešu, angļu, krievu valodās, kā arī bilingvālās un multilingvālās studiju plūsmās. BSA piedāvā: 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas (studiju ilgums – 2-2,5 gadi un 4-4,5 gadi), akadēmiskā un profesionālā bakalaura studijas (studiju ilgums – 3-4,5 gadi), 2+2 gadu programmas, kā arī akadēmiskās un profesionālās maģistrantūras un doktorantūras studijas. Studenti var izvēlēties papildus apgūt arī citas svešvalodas – angļu, vācu, franču, spāņu, zviedru un krievu.

BSA PROGRAMMAS:
Koledžas programmas

• Tieslietu zinātne
• Mazā un vidējā biznesa vadība
• Vides dizains
• Sociālās palīdzības organizators

Profesionālais bakalaurs

• Eiropas ekonomika un bizness
• Finanšu vadība
• Rakstveida un mutvārdu tulkošana
• Kultūras vadība
• Sabiedriskās attiecības
• Tūrisma un viesmīlības vadība
• Datordizains
• Sociālais darbs
• Psiholoģija

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

• Tiesību zinātne
• Uzņēmējdarbība
• Akadēmiskais bakalaurs
• Eiropas studijas
• Programmēšana un datorprojektēšana

Maģistrantūra

• Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
• Privāttiesības(prof.)
• Dizains(prof.)
• Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
• Eiropas studijas(akad.)
• Starptautiskās finanses(prof.)
• Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
• Sociālais darbs
• Psiholoģija

Doktorantūra

• Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
• Juridiskā zinātne

KONTAKTINFORMĀCIJA
Adrese: Rīga, Lomonosova iela 4, LV 1019
E-pasts: uk@bsa.edu.lv
Tālr.: +371 67100610
Mājas lapa: www.bsa.edu.lv

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA FILIĀLES:

Daugavpils
Dzelzceļu iela 3, Lv–5403
Tālr. (+371) 6 5444236
E-pasts: info@da.bsa.edu.lv
http://daugavpils.bsa.edu.lv

Rēzekne
Dārzu iela 21/17, LV-4600
Tālr. (+371) 6 4624696
E-pasts: info@re.bsa.edu.lv
http://www.rezekne.bsa.edu.lv

Jēkabpils
Jaunā iela 44, LV-5201,
Tālr. (+371) 6 5233030
E-pasts: info@jk.bsa.edu.lv
http://jekabpils.bsa.edu.lv

Ventspils
Tārgales iela 5, LV-3602
Tālr. (+371) 6 3624505
E-pasts: info@ve.bsa.edu.lv
http://ve.bsa.edu.lv

Smiltene
Dārza iela 17, LV-4729
Tālr. (+371) 6 4772851
E-pasts: info@sm.bsa.edu.lv
http://www.bsa-smiltenesfiliale.lv

Liepāja
Liedaga iela 3, LV-3416
Tālr.: (+371) 6 3425448
E-pasts: info@li.bsa.edu.lv
http://www.bsa-liepaja.lv

Jelgava, Ozolnieku novads
Skolas iela 4B, LV-3018
Tālr. (+371)6 3050533
E-pasts: info@jl.bsa.edu.lv
http://jelgava.bsa.edu.lv


Baltijas Starptautiskā akadēmija sociālajos tīklos

youtubeFaceBook skype