„Sāc studēt!” ir ceļvedis jauniešiem un studēt gribētājiem ar mērķi pasniegt saprotamu un sistematizētu informāciju, tādējādi tos motivējot un palīdzot tiem orientēties plašajā iespēju telpā, ko piedāvā akreditētas vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestādes Latvijā.

Nereti pēc vispārējās izglītības iestādes absolvēšanas, liela daļa jauniešu ir dilemmas priekšā, ko raksturo neizpratne par izglītības iestādes un attiecīgās programmas vai profesijas izvēli, kā arī neziņa par vēlmi turpināt izglītošanās ceļu.

Šobrīd dzīvojam informācijas laikmetā, kas ietver milzīgu un reizē sadrumstalotu tās apjomu. Laiks un zināšanas nereti pārtop par šķērsli pilnvērtīgas un nepieciešamās informācijas atrašanā un izzināšanā. Sacstudet.lv viens no galvenajiem uzdevumiem ir šīs informācijas apkopošana un nodošana konkrētajai mērķgrupai – jauniešiem un studēt gribētājiem.

Tāpēc ikviena akreditēta vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestāde ir aicināta piedalīties šajā projektā, tādējādi veicinot ne tikai izglītotu un konkurētspējīgu jauniešu īpatsvara pieaugumu darba tirgū Latvijā, bet arī ceļot savas iestādes prestižu un atpazīstamību studētgribētāju vidū.