RPIVA ir valsts augstskola un zinātniskā institūcija ar ilggadīgu pieredzi un tradīcijām pirmsskolas, pamatizglītības, mūzikas un deju skolotāju, psihologu, iestāžu un uzņēmumu vadītāju un speciālistu sagatavošanā, kā arī iedzīvotāju izglītošanā un jaunu zināšanu radīšanā. RPIVA mērķis ir dot iespēju ikvienam iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, vadības un administrēšanas jomā visos studiju līmeņos, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.

Mēs rūpējamies par sabiedrības labklājību un nepārtrauktu intelektuālu un garīgu attīstību, nodrošinot izglītības pieejamību Rīgā un valsts reģionos, kā arī uzturam stabilas attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem, nodrošinām līdztiesīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu augstāko un mūžizglītību atbilstoši Latvijas valsts stratēģijai Eiropas Savienības telpā.

RPIVA nākotnes virziens ir saglabāt stipras pozīcijas Latvijas izglītības iestāžu vidū, celt konkurētspēju visās pārstāvētajās nozarēs un studiju virzienos, kļūt par starpnozaru izglītības iestādi ar plašu sadarbības tīklu Latvijā un ārvalstīs, par Latvijā vadošo iestādi pedagoģijas speciālistu sagatavošanā, metodiskās uzraudzības nodrošināšanā, mācību līdzekļu izstrādes un skolotāju studiju programmu koordinēšanā Latvijā. Kļūt par zinātnē balstītu profesionālas skolotāju sagatavošanas centru, piedāvājot kvalitatīvas, starptautiski konkurētspējīgas un zinātnē balstītas studijas visos līmeņos, tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveidošanas iespējas visā Latvijā. Nodrošināt Eiropas līmeņa zinātniskās pētniecības metodisko bāzi starpvalstu pētniecības projektiem, inovācijām un patentu ieguvei.

Mūsu galvenās vērtības ir inteliģencekompetence un profesionalitāte. RPIVA simbolikas pamatā ir atvērta grāmata, jo bez zināšanām nav augstskolas, tās kopā ar prasmi ir profesionalitātes pamatā, kopsaucēja zīme nākamajā pakāpē šo kopību apstiprina un liecina par lietpratību – kompetenci, bet pati augstākā pakāpe simbola piramīdā ir inteliģence – kā putns ar izplestiem spārniem, jo tikai inteliģents cilvēks ir patiesi brīvs savam lidojumam. Simbolika ir zelta krāsā – izglītība ir zelta vērta!

Kontaktinformācija

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083
E-pasts: rpiva@rpiva.lv
Tālr.: +371 80002002
Mājas lapa: www.rpiva.lv


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sociālajos tīklos

youtubeFaceBookdraugiemtwitterskype

KĀ MŪS ATRAST?

Kur un kā saņemt informāciju par studijām mūsu akadēmijā?

Tālrunis: 67808130; bezmaksas tālrunis 80002002
E-pasts: uznemsana@rpiva.lv

Kas jāzina reflektantiem?

Iestājpārbaudījumi