Juridiskā koledža ir pirmā valsts akreditētā koledža Latvijā un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus dokumentus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu. Koledža ir dibināta 2000.gadā, akreditēta 2001.g., (akreditācijas lapas nr. 027). Mēs piedāvājam studijas Rīgā un arī 4 filiālēs: Gulbenē, Liepājā, Valmierā un Ventspilī. Direktors – LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors Tālavs Jundzis.

Kontakti

Juridiskā koledžas adrese:
Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā, LV-1010, Latvijā
Tālr: 67508005
Fakss: 67508006
E-pasts: info@jk.lv
Web: www.jk.lv