IMG_9203

JVLMA ir mūsu mūzikas augstskolas – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas – nosaukuma saīsinājums. JVLMA sākotne ir saistīta ar 1919.gada 20.augustā dibināto un 1920.gada 11.janvārī oficiāli atklāto Latvijas Konservatoriju. Latvijas Konservatorija savulaik dibināta ar Ministru kabineta lēmumu, ieceļot par Konservatorijas direktoru profesoru Jāzepu Vītolu. JVLMA īsteno profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā un doktora studiju programmas mūzikas vēsturē un teorijā, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi.Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas mūzikas, horeogrāfijas un izglītības zinātņu jomās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veikt pētījumus mākslas zinātnē, sekmēt māksliniecisko jaunradi, profesionālo mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu un mākslas zinātnieku sagatavošanu. Akadēmija veicina arī tālākizglītību un tai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar ārvalstu izglītības iestādēm, mūzikas, mākslas un kultūras institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

Kontakti

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas adrese:
K. Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr: 67228684
E-pasts: academy@jvlma.lv
Web: www.jvlma.lv