Augstskolas studētgribētājus studijām varēs reģistrēt no 1.jūlija

Lai nodrošinātu vienādas iespējas uzsākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, augstskolas un koledžas topošo studentu reģistrāciju varēs sākt no 1. jūlija. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie noteikumi, kas šodien, 2021. gada 13. aprīlī, apstiprināti valdībā.

Tos reflektantus, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās ar ierobežotu studējošo skaitu, augstskolas un koledžas varēs sākt reģistrēt un uzņemt jau no 19. aprīļa. Ātrāka reģistrēšanas termiņa noteikšana ārvalstniekiem veicina Latvijas augstskolu un koledžu eksportspēju, kas ir viena no augstākās izglītības attīstības prioritātēm. Ātrāks sākuma termiņš reģistrācijai un uzņemšanai noteikts arī Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas vidējo izglītību ieguvuši ārzemēs.

Ar valdības lēmumu noteiktais termiņš reflektantu reģistrācijai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas ir vērsts uz topošo studentu tiesisko aizsardzību un ļauj izvairīties no situācijām, kad studētgribētājs noslēdz līgumu un veic studiju maksu, pirms vēl viņam ir garantēta uzņemšana studiju programmā.

Vienlaikus jāatgādina, ka reģistrācijas brīdim reģistrācijas un uzņemšanas procesā nav izšķirošas nozīmes. Uzņemšanai studiju programmā augstskola vai koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā, primāri ņemot vērā sekmības rādītājus. Tā kā reģistrēšanās beigu termiņu nosaka pašas augstskolas un koledžas, reģistrācija un uzņemšana turpinās tik ilgi, lai reģistrēties studijām varētu arī pretendenti, kas visus nepieciešamos dokumentus iegūs tikai vasarā. Augstskolas un koledžas rīko vienotu uzņemšanu gan tiem reflektantiem, kas vidējo izglītību iegūst šajā gadā, gan tiem, kas to ieguvuši ātrāk.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku, 12. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā. Centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs pašvaldību izglītības pārvaldēm izsniegs 30. jūnijā.

Valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2021. gadā” pieejams MK tīmekļvietnē.